AN PHÚ KHÔNG NGẠI THỜI TIẾT

Saì Gòn nắng mưa thất thường, nên đôi lúc hàng hóa sẽ không được vận chuyển theo đúng dự kiến. Nhưng tài xế của An Phú chúng tôi không ngại thời tiết, không ngại mặc áo mưa đi giao hàng hoả tốc cho khách hàng, với tinh thần: Ưu tiên đơn hàng hỏa tốc. Ưu… Continue reading AN PHÚ KHÔNG NGẠI THỜI TIẾT