CÁC HÌNH THỨC SHIP HỎA TỐC CỦA AN PHÚ

Chúng tôi dựa trên trọng lượng và số lượng của hàng hóa để có những phương tiện, hình thức vận chuyển phù hợp cho khách hàng, bao gồm các hình thức: Xe hai bánh: ưu tiên vận chuyển hồ sơ, hàng hóa nhẹ vận chuyển trong nội ô. Xe bốn bánh: dành cho những hàng… Continue reading CÁC HÌNH THỨC SHIP HỎA TỐC CỦA AN PHÚ